Eyelet

KÖPVILLKOR / TERMS AND CONDITIONS

Terms and conditions in English follow below.

1. Generellt
Dessa köp- och leveransvillkor gäller för www.heyhoheadbands.com som ägs av Aktiebolaget HH Production & Design. Köpvillkoren tillämpas på samtliga köp och beställningar gjorda på sajten av kunder som är bosatta i Sverige. I de fallen där kunden är bosatt i en annan medlemsstat inom EU annan än Sverige är villkoren tillämpliga i de delar där de inte avviker från konsumentlagstiftningen i kundens land. Vi följer den konsumenträttsliga lagstiftningen i kundens land där så föreskrivs av EU-regler.
Du som kund hos oss har rätt att begära ut information kring dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Du har också rätt att begära att dina personuppgifter ändras eller raderas.
Vid frågor kontakta oss via vårt kontaktformulär, så återkommer vi så fort vi kan. Vi har en målsättning att besvara ditt ärende inom 48 timmar under arbetsdagar.
1.1 Information och kontaktuppgifter
Aktiebolaget HH Production & Design
Bredablicksvägen 26
181 42 Lidingö
Sverige
info@heyhoheadbands.com
Org.nr 559268-8955
Momsreg.nr SE559268-895501

1.2 Avtal om köp
Avtal om köp ingås när du väljer att registrera din beställning i kassan. Orderbekräftelse genereras sedan automatiskt utan manuell översyn. Om en eventuell felaktighet i ordern uppstår kontaktar vi dig för att hantera ärendet vidare, det kan handla om en reservation, att varan du beställt fått ändrad leveranstid eller andra oförutsedda händelser.


1.3 Åldersgräns
Vi ingår endast avtal med myndig person (18 år och över), alternativt omyndig person med målsmans tillstånd och godkännande. Eventuella undantag finns i enlighet med Föräldrabalken.


1.4 Priser
Priserna på sajten är inklusive 25% moms. Momsen är inkluderat i totalkostnaden som du ser i kassan. Ändras momsen så förbehåller vi oss rätten att ändra på priserna motsvarande ändringen. Prisjusteringar kan även ske när som helst utan avisering. Priserna inkluderar inte fraktkostnad. Eventuell fraktkostnad tillkommer och adderas i kassan innan du genomför ditt köp.


1.5 Felaktiga priser
I vissa enstaka och ovanliga fall kan ett pris på sajten bli felaktigt. Om du köpt en produkt till ett felaktigt pris kommer vi att kontakta dig och vi förbehåller oss i dessa fall rätten att justera priset, samt debitera mellanskillnaden, alternativt låta dig ångra köpet samt få återbetalning. Vi reserverar oss även för tryckfel och felaktigheter i vår marknadsföring, nyhetsbrev och övrig extern kommunikation. I dessa kanaler gäller samma som för felaktiga priser på sajten.


1.6 Tillgänglighet
Om leveransen skulle bli försenad eller om produkten inte längre finns tillgänglig kommer vi att kontakta dig via e-post. I de fall produkten inte längre är tillgänglig kommer vi att kreditera ditt köp.


1.7 Produktinformation och bilder
Vi reserverar oss för att produktinformation som finns på hemsidan kan vara felaktig på grund av tryckfel eller tekniska fel. Observera att produktbilder på hemsidan ibland kan skilja sig från verkligheten och inte alltid är en exakt återgivning av den riktiga produkten. Färger, material och utseende kan variera på grund av bildkvalitet och bildskärmsinställningar.


2. Leveranser
Vi skickar som regel varor med Postnord. Om kunden önskar spårningsbar försändelse erbjuder vi detta. Vid beställning av större kvantiteter kan vi ordna med leverans via kurir. Produkter skickas normalt inom 1-4 dagar efter beställning.
Ej uthämtade paket debiteras med 299 kr (SEK). Om kund önskar nytt utskick på försändelse som gått i retur till Naturshopen.se, debiteras kunden 99 kr. Kontakta kundtjänst för att få nytt utskick. Fri frakt på alla beställningar över 500 kr (SEK).


2.1 Leveransförseningar, ersättningskrav och försäkringar
När din beställning lämnat över övergår leveransansvaret till fraktbolaget och vi kan ej lämna någon leveransgaranti. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från alla ersättningskrav till kund gällande leveransförseningar som orsakats av våra leverantörer eller av fraktbolag efter upphämtning på vårt centrallager.


3. Betalning
3.1 Checkout
Kunden väljer mellan kortbetalning eller betalning via Google Pay. Betalsätt väljs i kassan, innan du bekräftar köpet. Kortbetalningar hanteras av Stripe.


3.2 Återbetalningar
När vi har mottagit, behandlat och godkänt din retur upprättas din återbetalning. En bekräftelse skickas då via e-post och en återbetalning görs alltid via samma betalningssätt som användes när du slutförde ditt köp.


4. Presentkort och rabattkoder
I kassan på sajten har du möjlighet att fylla i en kod för rabattkod.


4.1 Generellt om rabattkoder
Ibland går vi ut med erbjudanden i form av rabattkoder. Rabattkoder kan inte kombineras och gäller inte på varor som är prisnedsatta under en kampanj. Om du använt en rabattkod som inte är utställd till dig förbehåller vi oss rätten att neka användandet, samt kontakta dig för att avbeställa din order alternativt debitera det rabatterade beloppet.


4.5 Spridning av rabattkoder
Det är inte tillåtet att dela rabattkoder publikt i sociala medier eller andra externa kanaler, såvida inte detta tydligt kommunicerats och godkänts av oss.


5. Ångerrätt och returer
Om du inte är nöjd med ditt köp har du 30 dagars ångerrätt från dagen du mottagit din beställning. Om din beställning levererats i flera omgångar gäller datumet för respektive produkt och leverans.


5.1 Ångerrätt
Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den.


5.2 Returer
Skulle du inte vara nöjd med varan så kan du skicka tillbaka den till oss och få pengarna tillbaka för din retur minus returfrakt som du själv bekostar. Ta kontakt med oss innan du skickar tillbaka något, detta för att hanteringen av returen kommer att gå snabbare.


5.3 Varornas skick
Varor får provas men inte användas på ett sätt som gör att de inte kan säljas som nya. Det innebär att får lov att packa upp och prova för att se storlek/färg, etc. Däremot inte använda vid sportutövning eller annan aktivitet som gör att pannbandet blir svettigt eller liknande. Vid retur ska originalemballage användas men notera att originalförpackningen ej bör användas som ytterkartong.


5.4 Värdeminskningsavdrag
Vi förbehåller oss rätten att göra ett värdeminskningsavdrag om varans skick har förändrats i sådan utsträckning att den inte längre går att sälja till en annan kund utan att göra ett avdrag på försäljningspriset. Avdraget görs på det totala returbeloppet innan det återbetalas till dig. Vi gör bedömning vid varje unik retur om storlek på avdraget, men minsta avdrag är 200 kr.


5.5 Returkostnad
Du som kund står för returfrakten vid byte eller retur.


5.6 Transportansvar
Transportansvar innebär att du ansvarar för att din returförsändelse kommer fram hel till oss. Packa därför gärna varorna extra noggrant så att de inte skadas under färden och använd gärna ett alternativ där du kan spåra försändelsen, till exempel paket eller rekommenderat brev. Vid retur av paket från utlandet är det väldigt viktigt att du märker paketet med RETUR för att undvika extra kostnader.


5.8 Hanteringstid
Från att din retur ankommit till vårt lager reserverar vi oss en hanteringstid på upp till 10 arbetsdagar för att inspektera produktens skick och registrera produkterna som returnerade.


6. Reklamationer
6.1 Allmänna villkor
Vi tillämpar Konsumentköplagens reklamationsrätt. Detta förutsätter att alla skötselråd följs och att normal aktsamhet iakttagits. Vid en reklamation så ska felet anmälas snarast eller så snart felet har upptäckts. Du kan bli ombedd att skicka bilder på felet så att vi kan utreda ärendet innan retur. Anmälan om fel i varan inom två (2) månader anses alltid inom skälig tid.


6.2 Tillvägagångssätt
Skulle du inte vara nöjd med varan eller om den har gått sönder i leveransen så önskar vi att du skickar in bilder på defekten tillsammans med ditt ordernummer till order@heyhoheadbands.com. Så fort vi mottagit detta så kommer vi att återkomma till dig med ett svar i ditt ärende.


7. Integritetspolicy
När du blir kund hos heyhoheadbands.com så godkänner du vår behandling av dina personuppgifter.
Kortfattad beskrivning av vår policy: Vi samlar endast nödvändig information för att kunna fullgöra vårt åtagande till dig som kund. Informationen du lämnar om dig själv används av heyhoheadbands.com och våra samarbetspartners för betalning och leverans. Vi kommer endast spara den information som krävs enligt lag och för att kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi garanterar att inga uppgifter om dig kommer att säljas eller föras vidare till tredje part. Har du några frågor om dina personuppgifter kan du kontakta oss via e-post till order@heyhoheadbands.com.
Vi förbehåller oss rätten att annullera ordrar som innehåller felaktiga personuppgifter eller där kunden har betalningsanmärkningar.


8. Tvist
Klagomål eller synpunkter avseende våra tjänster eller produkter bör meddelas till vår kundtjänst via e-post till order@heyhoheadbands.com. Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt ärende är du välkommen att vända dig till din lokala konsumentvägledare eller Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Vi följer alltid ARN:s rekommendationer. Kontaktuppgifter:
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
http://www.arn.se
Se även Konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida http://ec.europa.eu/odr.


9. Force Majeure
Vi är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse i detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar, förhindrar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet ska anses vara bland annat myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, ändrad eller nytillkommen lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad/strejk, brand eller översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, försäljningsförbud etc.


1. In general
These purchase and delivery terms apply to www.heyhoheadbands.com, which is owned by Aktiebolaget HH Production & Design. The purchase terms are applied to all purchases and orders made on the site by customers who are resident in Sweden. In cases where the customer resides in another EU Member State other than Sweden, the conditions apply in those parts where they do not deviate from consumer legislation in the customer’s country. We follow the consumer law in the customer’s country where this is prescribed by EU rules.
You as a customer with us have the right to request information about your personal information in accordance with our privacy policy. You also have the right to request that your personal data be changed or deleted.
If you have any questions, please contact us via our contact form, and we will get back to you as soon as we can. We have a goal to answer your case within 48 hours during working days.


1.1 Information and contact details
Aktiebolaget HH Production & Design
Bredablicksvägen 26
181 42 Lidingö
Sweden
info@heyhoheadbands.com
Org.nr 559268-8955

Momsreg.nr SE559268-895501


1.2 Purchase agreement
Purchase agreements are entered into when you choose to register your order at checkout. Order confirmation is then generated automatically without manual review. If a possible error in the order occurs, we will contact you to handle the matter further, it may be a reservation, that the item you ordered has changed delivery time or other unforeseen events.


1.3 Age limit
We only enter into agreements with an adult (18 years and over), or alternatively a minor with the guardian’s permission and approval. Any exceptions exist in accordance with the Parental Code.


1.4 Prices
The prices on the site include 25% VAT. VAT is included in the total cost that you see at checkout. If the VAT is changed, we reserve the right to change the prices corresponding to the change. Price adjustments can also be made at any time without notice. Prices do not include shipping costs. Any shipping costs will be added and added to the checkout before you complete your purchase.


1.5 Incorrect prices
In some isolated and unusual cases, a price on the site may be incorrect. If you bought a product at an incorrect price, we will contact you and in these cases we reserve the right to adjust the price, as well as charge the difference, or allow you to cancel the purchase and receive a refund. We also reserve the right to make printing errors and inaccuracies in our marketing, newsletters and other external communication. In these channels, the same applies as for incorrect prices on the site.


1.6 Availability
Should delivery be delayed or if the product is no longer available, we will contact you by email. In cases where the product is no longer available, we will credit your purchase.


1.7 Product information and pictures
We reserve the right that product information available on the website may be incorrect due to printing errors or technical errors. Please note that product images on the website can sometimes differ from reality and are not always an exact representation of the real product. Colors, materials, and appearance may vary due to image quality and display settings.


2. Deliveries
We usually send goods with Postnord. If the customer wants a traceable shipment, we offer this. When ordering larger quantities we can arrange for delivery by courier. Products are normally shipped within 1-4 days of ordering.
Uncollected packages are charged SEK 299 (SEK). If the customer wants a new mailing for a shipment that has been returned to Naturshopen.se, the customer will be charged SEK 99. Contact customer service to receive a new mailing. Free shipping on all orders over SEK 500 (SEK).


2.1 Delivery delays, compensation claims and insurance
When your order has been handed over, the delivery responsibility passes to the shipping company and we can not provide a delivery guarantee. We reserve the right to absolve ourselves from all claims for compensation to customers regarding delivery delays caused by our suppliers or by shipping companies after collection at our central warehouse.
Payment


3.1 Checkout & payment
The customer chooses between card payment or Google Pay. Payment methods are selected at checkout, before you confirm the purchase. Card payments are handles by Stripe.


3.2 Refunds
Once we have received, processed and approved your return, your refund will be established. A confirmation is then sent via e-mail and a refund is always made via the same payment method used when you completed your purchase.


4. Gift cards and discount codes
At the checkout on the site, you have the opportunity to fill in a code for a discount code.


4.1 General information about discount codes
Sometimes we go out with offers in the form of discount codes. Discount codes cannot be combined and do not apply to items that are reduced in price during a promotion. If you have used a discount code that is not issued to you, we reserve the right to refuse the use, and contact you to cancel your order alternatively charge the discounted amount.


4.5 Dissemination of discount codes
It is not permitted to share discount codes publicly on social media or other external channels, unless this has been clearly communicated and approved by us.


5. Right of withdrawal and returns
If you are not satisfied with your purchase, you have a 30-day right of withdrawal from the day you received your order. If your order has been delivered in several rounds, the date for each product and delivery applies.


5.1 Right of withdrawal
Your right of withdrawal (withdrawal period) is valid for 14 days. In your message to us, it must be clear that you regret it. The withdrawal period begins on the day you received the item or a significant part of it.


5.2 Returns
Should you not be satisfied with the item, you can send it back to us and get the money back for your return minus return shipping that you pay for yourself. Please contact us before sending anything back, this because the handling of the return will be faster.


5.3 Condition of the goods
Goods may be tried but not used in a way that prevents them from being sold as new. This means that you are allowed to unpack and try to see size / color, etc. However, do not use in sports or other activities that make the headband sweaty or similar. When returning, original packaging must be used, but note that the original packaging should not be used as outer carton.


5.4 Depreciation deduction
We reserve the right to make a depreciation deduction if the condition of the goods has changed to such an extent that it can no longer be sold to another customer without making a deduction on the sales price. The deduction is made on the total return amount before it is refunded to you. We make an assessment for each unique return regarding the size of the deduction, but the minimum deduction is SEK 200.


5.5 Return cost
You as a customer are responsible for return shipping in case of exchange or return.


5.6 Transport responsibility
Transport responsibility means that you are responsible for your return shipment arriving intact to us. Therefore, feel free to pack the goods extra carefully so that they are not damaged during the journey and feel free to use an alternative where you can track the shipment, such as a package or registered letter. When returning packages from abroad, it is very important that you mark the package with RETURN to avoid extra costs.


5.8 Handling time
From the time your return arrives at our warehouse, we reserve a handling time of up to 10 working days to inspect the condition of the product and register the returned products.


6. Complaints
6.1 General conditions
We apply the Consumer Purchase Act’s right of complaint. This presupposes that all care instructions are followed and that normal care is observed. In the event of a complaint, the error must be reported as soon as possible or as soon as the error has been discovered. You may be asked to send pictures of the error so that we can investigate the matter before returning. Notification of defects in the product within two (2) months is always considered within a reasonable time.


6.2 Procedure
Should you not be satisfied with the product or if it has broken in the delivery, we want you to send pictures of the defect together with your order number to order@heyhoheadbands.com. As soon as we have received this, we will get back to you with an answer in your case.


7. Privacy Policy
When you become a customer of heyhoheadbands.com, you agree to our processing of your personal data.
Brief description of our policy: We only collect necessary information to be able to fulfill our commitment to you as a customer. The information you provide about yourself is used by heyhoheadbands.com and our partners for payment and delivery. We will only save the information required by law and to be able to provide you with the best possible service. We guarantee that no information about you will be sold or passed on to third parties. If you have any questions about your personal information, you can contact us by e-mail to order@heyhoheadbands.com.
We reserve the right to cancel orders that contain incorrect personal information or where the customer has payment remarks.


8. Dispute
Complaints or comments regarding our services or products should be communicated to our customer service via email to order@heyhoheadbands.com. If you are not satisfied with our handling of your case, you are welcome to contact your local consumer counselor or the General Complaints Board (ARN). We always follow ARN’s recommendations. Contact information:
General Complaints Board
Box 174
101 23 Stockholm
http://www.arn.se
See also the Swedish Consumer Agency and the Distance Contracts Act, as well as the EU’s joint dispute resolution page http://ec.europa.eu/odr.


9. Force Majeure
We are exempt from the penalty for failure to fulfill a certain obligation in this agreement if the failure is based on liberating circumstances as below and the circumstance complicates, prevents or delays the fulfillment. As a liberating circumstance shall be considered to be, among other things, government action or omission, changed or new legislation, conflict in the labor market, blockade / strike, fire or flood, sabotage or accident of a larger extent. Force majeure also includes authorities’ decisions that negatively affect the market and products, such as restrictions, warnings, sales bans, etc.